Sử dụng GOOGLE FORMS tạo bài kiểm tra

Hướng dẫn sử dụng Google Form tạo bài kiểm tra

Các thao tác được thực hiện trên Laptop Dell. Bạn có thể thực hiện tương tự trên các máy tính chạy hệ điều hành Windows và macOS.

A. Lợi ích việc tạo Google Form trên Google Drive

  • Tạo bảng thu nhập thông tin một cách dễ dàng và nhanh chóng.
  • Nhận được nhiều khảo sát từ việc tạo biểu mẫu để có ý kiến, kết quả tốt nhất.

B. Cách tạo Google Form và xem câu trả lời

1. Hướng dẫn nhanh

Vào Google Drive > Chọn Mới > Ở mục Ứng dụng khác chọn Google biểu mẫu > Nhập tiêu đề và mô tả biểu mẫu > Nhập câu hỏi và chọn hình thức đáp án > Chọn chế độ cho câu hỏi bắt buộc hoặc không > Chọn biểu tượng 2 hình chữ nhật để chia thành 2 phần biểu mẫu > Thêm hình ảnh hoặc video nếu muốn > Tuỳ chỉnh chủ đề để thay đổi màu sắc > Chọn biểu tượng răng cưa để cài đặt tính năng chung > Chọn biểu tượng “mắt” để xem trước biểu mẫu > Chọn Gửi để chia sẻ biểu mẫu.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đầu tiên bạn hãy mở Google Drive và chọn Mới.

Mở Google Drive và chọn Mới.

Bước 2: Tiếp theo tại Ứng dụng khác bạn hãy chọn vào Google biểu mẫu.

Tại Ứng dụng khác bạn hãy chọn vào Google biểu mẫu

Bước 3: Nhập tiêu đề và mô tả biểu mẫu bạn muốn làm.

Nhập tiêu đề và mô tả biểu mẫu

Bước 4: Nhập câu hỏi của bạn mà bạn muốn khảo sát và tuỳ chọn hình thức đáp án( trắc nghiệm, văn bản,…)

Nhập câu hỏi của bạn và tuỳ chọn hình thức đáp án

Bước 5: Chọn chế độ cho câu hỏi bắt buộc hoặc không.

Chọn chế độ cho câu hỏi bắt buộc hoặc không

Bước 6: Trong trường hợp form có nhiều phần như: phần 1, phần 2,…chọn biểu tượng 2 hình chữ nhật bên góc phải. Biểu mẫu sẽ được chia thành 2 phần.

Chọn biểu tượng 2 hình chữ nhật để chia thành 2 phần biểu mẫu

Bước 7: Bạn cũng có thể thêm hình ảnh hoặc thêm video cho biểu mẫu.

có thể thêm hình ảnh hoặc thêm video cho biểu mẫu

Bước 8: Tuỳ chỉnh chủ đề (góc trên bên phải) để thay đổi màu sắc biểu mẫu.

Tuỳ chỉnh chủ đề để thay đổi màu sắc

Bước 9: Chọn biểu tượng răng cưa để cài đặt tính năng chung biểu mẫu. Lưu lại nếu có thay đổi ở cài đặt.

Chọn biểu tượng răng cưa để cài đặt tính năng chung biểu mẫu

Bước 10: Chọn biểu tượng “mắt” để xem trước biểu mẫu.

Chọn biểu tượng “mắt” để xem trước biểu mẫu

Bước 11: Chọn Gửi để chia sẻ biểu mẫu qua mailFacebookTwitter hoặc lấy liên kết bằng link URL gửi trực tiếp cho mọi người muốn làm đánh giá.

Chọn Gửi để chia sẻ biểu mẫu

Với các bước hướng dẫn trên bạn có thể tạo được biểu mẫu hoàn chỉnh một cách dễ dàng. Để xem lại câu trả lời đánh giá, bạn tiếp tục thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập lại Google Form bạn tạo. Chọn danh mục Câu trả lời.

Chọn danh mục Câu trả lời

Bước 2: Nếu muốn ngưng nhận câu trả lời bạn chọn gạt thanh ngang “Chấp nhận phản hồi”. Và sẽ không ai nhập được câu trả lời vào form nữa.

Chọn gạt thanh ngang “Chấp nhận phản hồi” để ngưng nhận câu trả lời

C. Cách chấm điểm câu trả lời trong Google Form

1. Hướng dẫn nhanh

Trong biểu mẫu bạn đã tạo, chọn Cài đặt > Chọn Bài kiểm tra > Kích hoạt chế độ “Đặt làm kiểm tra” > Tùy chọn kiểm tra > Bấm Lưu > Click vào câu hỏi đã tạo trước, chọn Đáp án > Chọn vào một (hoặc nhiều) đáp án đúng > Nhập điểm số > Chọn Xong > Lặp lại thao tác chọn đáp án với các câu hỏi khác > Hoàn thành.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Trong biểu mẫu bạn đã tạo, chọn biểu tượng Cài đặt.

Chọn Cài đặt

Bước 2: Bảng cài đặt hiện lên, bạn hãy chọn tab Bài kiểm tra và kích hoạt chế độ “Đặt làm kiểm tra”. Sau đó chọn thiết lập các Tùy chọn kiểm tra như sau:

a. Công bố điểm: Chọn 1 trong 2 lựa chọn sau

  • Ngay sau mỗi lần nộp.
  • Sau đó, sau khi đánh giá thủ công (công bố điểm qua email).

b. Người trả lời có thể xem: Tùy chọn nhiều giá trị

  • Câu hỏi trả lời sai: Xem lại câu hỏi đã trả lời sai
  • Câu trả lời đúng: Hiển thị câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau khi hiển thị điểm
  • Giá trị điểm: Hiển thị tổng điểm và điểm nhận được cho mỗi câu hỏi

Tùy chọn kiểm tra

Bước 3: Bấm Lưu.

Lưu lại các tùy chọn

Bước 4: Chọn vào một câu hỏi màn bạn đã tạo từ trước và chọn Đáp án.

Click vào câu hỏi và chọn mục Đáp án

Bước 5: Chọn vào một (hoặc nhiều) đáp án đúng > Nhập điểm số > Bấm Xong.

Thiết lập điểm số cho câu hỏi

Bạn hãy lặp lại thao tác tương tự như bước 4 và bước 5 để hoàn thành thiết lập điểm số cho các câu hỏi khác nhé!

D. Xem lại các biểu mẫu đã tạo trong Google Forms

1. Hướng dẫn nhanh

Truy cập vào trang chủ Google Forms > Chọn Do tôi sở hữu > Google Forms sẽ lọc ra ctất cả các biểu mẫu mà bạn đã tạo trước đó.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập vào Google Forms

Truy cập Google Biểu mẫu

Bước 2: Để lọc ra các biểu mẫu bạn đã tạo, chọn Do tôi sở hữu.

Chọn Do tôi sở hữu

Lúc này, Google Forms sẽ lọc ra tất cả các biểu mẫu mà bạn đã tạo trước đó!

Chọn Do tôi sở hữu

Lúc này, Google Forms sẽ lọc ra tất cả các biểu mẫu mà bạn đã tạo trước đó!

Chúc các bạn thành công !

 

 

Trả lời