THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

 

Quý khách chuyển khoản theo thông tin sau:

Số tài khoản 1 : 19130500666686

Chủ TK : CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG DUY ANH WEB

Ngân hàng : TECHCOMBANK Chi Nhánh: Hội sở chính

Nội dung chuyển khoản : Tên miền hoặc Số điện thoại

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

 

Quý khách chuyển khoản theo thông tin sau:

Số tài khoản 2 : 0925099999

Chủ tài khoản : NGUYỄN DUY ANH

Ngân hàng : MBBANK

Nội dung chuyển khoản : Tên miền hoặc Số điện thoại