EMAIL DOANH NGHIỆP

CHỈ TỪ 100.000Đ / THÁNG 

Đăng ký tư vấn
EMAIL DOANH NGHIỆP

An Toàn, Riêng Tư, Không Có Quảng Cáo

Thông báo thư trong thời gian thực

Cập nhật thông báo thư trong thời gian thực, lưu trữ an toàn email và dữ liệu quan trọng; quản lý tập trung các tài khoản trong tổ chức và trên các thiết bị.

Thông báo thư trong thời gian thực

Cập nhật thông báo thư trong thời gian thực, lưu trữ an toàn email và dữ liệu quan trọng; quản lý tập trung các tài khoản trong tổ chức và trên các thiết bị.

Thông báo thư trong thời gian thực

Cập nhật thông báo thư trong thời gian thực, lưu trữ an toàn email và dữ liệu quan trọng; quản lý tập trung các tài khoản trong tổ chức và trên các thiết bị.

Thông báo thư trong thời gian thực

Cập nhật thông báo thư trong thời gian thực, lưu trữ an toàn email và dữ liệu quan trọng; quản lý tập trung các tài khoản trong tổ chức và trên các thiết bị.

Thông báo thư trong thời gian thực

Cập nhật thông báo thư trong thời gian thực, lưu trữ an toàn email và dữ liệu quan trọng; quản lý tập trung các tài khoản trong tổ chức và trên các thiết bị.

Xem thêm

Thông báo thư trong thời gian thực

Cập nhật thông báo thư trong thời gian thực, lưu trữ an toàn email và dữ liệu quan trọng; quản lý tập trung các tài khoản trong tổ chức và trên các thiết bị.

 MAIL SERVER

Tiết kiệm hơn khi mua nhiều năm

GÓI EMAIL doanh nghiệp 1
100000đ/ tháng
(Giá chưa bao gồm VAT)
Dung lượng : 20 GB
Địa chỉ Email : Dưới 20 mail
Mã hóa SSL
Spam Assassin & Antivirus
Catch all
SPF / DKIM / DomainKeys
Đăng ký
GÓI EMAIL DOANH NGHIỆP 2
200000đ/tháng
(Giá chưa bao gồm VAT)
Dung lượng : 50 GB
Địa chỉ Email : 40 mail
Mã hóa SSL
SpamAssassin & Antivirus
Catch all
SPF / DKIM / DomainKeys
Đăng ký
GÓI EMAIL DOANH NGHIỆP 3
360000đ/ tháng
(Giá chưa bao gồm VAT)
Dung lượng : 100 GB
Địa chỉ Email : 80 mail
Mã hóa SSL
SpamAssassin & Antivirus
Catch all
SPF / DKIM / DomainKeys
Đăng ký
GÓI EMAIL DOANH NGHIỆP 4
600000đ/ tháng
(Giá chưa bao gồm VAT)
Dung lượng : 200 GB
Địa chỉ Email : 160 mail
Mã hóa SSL
SpamAssassin & Antivirus
Catch all
SPF / DKIM / DomainKeys
Đăng ký